Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z o.o.

Strona główna  O firmie  Oferta  Sklep internetowy  Informacje  Kontakt

O firmie

Prezes: Leszek Cupryjak 

KRS: 0000050347

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba: m. st. Warszawa

Adres: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

NIP: 113-00-05-580

Regon: 008205411