Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z o.o.

Strona główna  O firmie  Oferta  Sklep internetowy  Informacje  Kontakt

Oferta

punktor ogólne specyfikacje techniczne dla budownictwa drogowego i mostowego
- opracowanie i rozpowszechnianie
,
 
punktor sprzedaż publikacji o tematyce drogowej i mostowej
 
punktor badania laboratoryjne i sporządzanie recept
 
punktor pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu; nadzory
 
punktor sporządzanie ekspertyz i doradztwo techniczne
 
punktor wykonawstwo szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach betonowych (cięcie, wypełnianie)
 
punktor uszczelnienienia na mostach i wiaduktach