Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z o.o.

Strona główna  O firmie  Oferta  Sklep internetowy  Informacje  Kontakt

OST w jęz. angielskim

OST - informacje

Zestawienie OST

OST na dyskach

Sposób zamawiania

Cennik

Aktualizacje i nowości

OST w jęz. angielskim

Specyfikacje podane poniżej opracowano w 1995 r. na potrzeby przetargów międzynarodowych. Są one przydatne przy opracowywaniu SST jako źródło zweryfikowanego angielskiego słownictwa drogowego. Specyfikacje w jęz. angielskim są dostępne w formie zeszytów formatu A4.

1. D-01.00.00 Preparatory works
(Roboty przygotowawcze)
2. D-02.00.00 Earthworks 
(Roboty ziemne)
3. D-04.01.01-04.03.01 Subbase, cleaning and bituminous spraying of pavement course
(Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie)
4. D-04.04.00 Water bound subbase and base
(Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie)
5. D-04.05.00 Cement bound base and subgrade
(Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hudraulicznymi)
6. D-04.06.00 Lean concrete
(Podbudowa z chudego betonu)
7. D-04.08.01 Regulating course
(Wyrównanie podbudowy)
8. D-05.03.11 Recycling
(Recykling)
9. D-07.01.01 Road markings
(Oznakowanie poziome)
10. D-07.02.01 Traffic signs
(Oznakowanie pionowe)
11. D-07.08.01 Noise barriers
(Ekrany akustyczne)
12. D-10.08.01 Service roads
(Drogi zbiorcze)

Ceny poszczególnych zeszytów wynoszą 60,00 zł plus 22% podatku VAT. Zamówienia można składać korespondencyjnie, faxem (0-22 871 87 90), e-mailem (bzd@drogowa.strefa.pl). Egzemplarze przygotowujemy na konkretne zamówienie; prosimy zatem o uprzedzenie o ewentualnym zamiarze osobistego zakupu.


do góry