Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z o.o.

Strona główna  O firmie  Oferta  Sklep internetowy  Informacje  Kontakt

Cennik

OST - informacje

Zestawienie OST

OST na dyskach

Sposób zamawiania

Cennik

Aktualizacje i nowości

OST w jęz. angielskim

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto zł

Dyski (CD)

Uwaga: Dysków CD nie sprzedajemy klientom indywidualnym (osobom fizycznym nie prowadzącym zarejestrowanej działalności gospodarczej). Na życzenie możemy wskazać współpracujących z nami sprzedawców detalicznych.

1

OST Drogowe roboty inwestycyjne - wersja 2.37 - zbiór 150 OST na dysku CD

1 dysk 1390,00
2

jw. dla posiadaczy dysku wersja 2.36, którzy odeślą go wraz z zamówieniem

1 dysk 200,00
3

OST Drogowe roboty utrzymaniowe - wersja 3.29 - zbiór 109 OST na dysku CD

1 dysk 790,00
4

jw. dla posiadaczy dysku wersja  3.28, którzy odeślą go wraz z zamówieniem

1 dysk 250,00
5

OST Roboty mostowe - wersja 4.23 - zbiór 112 OST na dysku CD

1 dysk 990,00
6

jw. dla posiadaczy dysku wersja  4.22, którzy odeślą go wraz z zamówieniem

1 dysk 150,00
7

OST Nawierzchnie i podbudowy asfaltowe wg WT-1 i WT-2 -  wersja 5.5 - zbiór 9 OST z 2016 r. na dysku CD

1 dysk 450,00
8

OST Podbudowy i podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie - wersja 6.3 - zbiór 6 OST na dysku CD

1 dysk 300,00
9

OST Podłoże, podbudowa i nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego - wersja 7.1 - zbiór 4 OST na dysku CD

1 dysk 200,00

Zeszyty (broszury) z pojedynczymi tytułami specyfikacji

10

Pozycje OST wydane do 2010 r. włącznie

1 zeszyt 25,00
11

Pozycje OST wydane w latach 2011 - 2017

1 zeszyt 45,00
12

Pozycje OST wydane w latach 2018 - 2020 r.

1 zeszyt 50,00
13

Pozycje wydane w 2021 r.

1 zeszyt 75,00

Pakowanie i wysyłka

14

koszty pakowania i wysyłki

 

14,50

Podane kwoty nie zawierają podatku VAT, który doliczamy w obowiązującej stawce  23%.


do góry