Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z o.o.

Strona główna  O firmie  Oferta  Sklep internetowy  Informacje  Kontakt

Zestawienie OST

OST - informacje

Zestawienie OST

OST na dyskach

Sposób zamawiania

Cennik

Aktualizacje i nowości

OST w jęz. angielskim

 


do góry

 

 

 

 


do góry

 

 


Prace geodezyjne

  1. GG-00.00.00 Wymagania ogólne
Specyfikacje z zakresu geodezji i kartografii
  1. GG-00.11.01 Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg
  2. GG-00.11.02 Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie dróg i obiektów mostowych
  3. GG-00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych
  4. GG-00.13.01 Pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi
Specyfikacje z zakresu nabywania nieruchomości
  1. GG-00.21.01 Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
  2. GG-00.21.02 Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej i leśnej
  3. GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe
  4. GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych
  5. GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej do nabywania nieruchomości pod pasy drogowe

W celu zakupu ogólnych specyfikacji technicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego.